Školská rada

Školská rada se zřizuje podle zákona č.561/2004 Sb. při základních, středních a vyšších odborných školách.

 • školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy
 • školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád
 • školská rada zasedá nejméně 2x ročně
 • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Školská rada při ZŠ a MŠ Archlebov

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Zástupci školy RNDr. Libor Šnejdar – předseda ŠR
Mgr. Martina Čumbová
Helena Komárková
Zástupci rodičů Markéta Pavézková
Pavla Švábíková
Jana Ždánská
Zástupci zřizovatele Hana Bekerová
Tomáš Hořava
Jan Buchlovský
2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031