Ceník školného

pouze ranní družina 100,- Kč za pololetí
pouze odpolední družina 300,- Kč za pololetí
celodenní družina 400,- Kč za pololetí
příležitostný pobyt v družině 75,- Kč za pololetí