Distanční výuka

Týden od 19.10. - 23.10.2020

1. ročník

ČESKÝ JAZYK

            Živá abeceda strana 25, 26, 27- čtení slabik se všemi doposud naučenými písmeny.

 1. Nejprve prosím vytiskněte a nastříhejte písmena z Přílohy 1 (pouze písmena m, M, a, A, l, L, e, E)- budete je potřebovat na straně 25 v úkolu u srdíčka. (Pokud doma nemáte tiskárnu, nastřihejte si z papíru malé obdélníčky a písmena napište do nich.)

 

 1. Poté si děti pár nastřihaných kartiček vylosují, vyskládají si je vedle sebe na stůl a pojmenují vám písmena, která jsou na kartičkách (dbejte prosím na to, aby děti četly zleva doprava, aby čtení nezačínaly od písmene, které je uprostřed atd.)

 

 

 1. Poté si v živé abecedě děti otevřou stranu 25 a nahlas pojmenují obrázky v úkolu u srdíčka (eso, pes, ovce), slova vytleskají a vy se jich zeptáte, kde přesně se vyskytuje písmeno „e, E“ (jestli na začátku, uprostřed nebo na konci slova).

 

 1. Dále si z nastřihaných písmen vyberou 3 písmena „e, E“ a zkusí je nejdříve sami položit do okýnek ve cvičení u srdíčka, pokud jim to nepůjde, můžete jim pomoct.

 

 1. Ve vedlejším cvičení i pusinky si nejdříve nahlas pojmenujte obrázky uprostřed, společně si je také vytleskejte a zkuste si společně říct, na jakou slabiku daný obrázek začíná (le, me, le, me, le). Potom si přečtěte jednotlivé slabiky po stranách a zeptejte se dětí, jestli najdou uprostřed obrázek začínající danou slabikou.

 

 1. Následuje úkol u květinky, každou slabiku obloučkujte obyčejnou tužkou.

 

 1. úkolu u sovy zkuste najít 2 ukrytá slova (Ema, máma).

 

 1. V úkolu u tužky děti podle předlohy píší písmeno E, e.

 

 1. Na straně 26 v úkolu u tužky děti doplňují v sušenkách chybějící písmeno (př. Slabika ma se skládá z „m“ a „a“).

 

 

 1. V úkolu u zelené pastelky děti vyznačují „E, É, e, é“, rodiče dětem jména nejdříve přečtou (mohou si vybrat barvu, kterou chtějí nebo mohou zvolit variantu záznamu jako u básničky- malá písmena modře a velká zeleně).

 

 1. Úkol u tenisového míčku- spojujte velká tiskací s velkými psacími písmeny a malá tiskací s malými psacími písmeny. (spojíte: velké tiskací M s velkým psacím M, malé tiskací a s malým psacím a, …).

 

 1. Na straně 27 v úkolu u mašličky děti vždy pojmenují předmět, zvíře, … a slovo vytleskají, poté obyčejnou tužkou doplní správný záznam slova:
  1. POUZ- DRO •
  2. SE- ŠIT •
  3. SLE- PI- CE • •
  4. PRA- SE •
  5. KEŘ
  6. PA- ŘEZ •
  7. LES
 2. V úkolu u květinky čtěte slabiky a obyčejnou tužkou dělejte obloučky. Po přečtení každé slabiky děti zkusí vymyslet slovo, které na danou slabiku začíná.

 

 1. V úkolu u červené tužky si nejprve řekněte, že slabiky mohou stejně znít, ale jinak vypadat- poté děti pobídněte, aby z nastříhaných slabik složili 2 různé stejně znějící slabiky (např.: la, La nebo MÉ, mé)- poté si děti vypracují úkol samostatně.

 

 

 1. Úkol u sovičky- čtení písmen a následné hledání slov.

 

 1. Tip na procvičování: Živá abeceda obal zadní strany- jsou zde žlutá okýnka, která můžete využít k procvičování. Nejdříve bych doporučovala začít okýnky 1, 2 a 3 a slovy: les, Ája, máma. Nejdříve dětem vysvětlíte, že tlustá čára znamená jednu slabiku (u jedničky není žádná tlustá čára, tak tlesknu jen jednou- les).Řeknete slovo, které mají děti zkusit složit a oni pomocí nastříhaných kartiček s písmeny slovo složí do daného políčka, poté si slovo přečtete.

 

 

 

Moje první psaní – strany 28, 29, 30, 31 (každý den půlku strany nebo max. 1 stranu- víc ne)

Dbejte prosím na správné sezení při psaní, na správné držení psacího náčiní a také na správné podložení ruky, která nepíše. Před psaním doporučuji procvičení prstů s říkankou ze strany 1 (Ťuká, ťuká deštík- děti ji umí).

 

 

PRVOUKA „JÁ A MŮJ SVĚT“

 Strana 15 a 16. Běž s rodiči na procházku a pozoruj podzimní přírodu.

 

MATEMATIKA

 

Strana 24, 25, 26, 27

 1. Kouzelník z obrázku na straně 24 ve cvičení 1 nechal zmizet 1 dveře, 1 zábradlí, 4 okna, 2 komíny a 4 dešťové kapky. Ukažte dětem obrázek a společně si vyjmenujte, co vše nechal kouzelník zmizet. Poté budou děti podle návodu dokreslovat chybějící věci:
  1. Dveře dokresli nad 3 malé schodky, těsně pod stříšku se světlem.
  2. Zábradlí dokresli zboku schodů.
  3. Dvě okna nakresli nad sebe vpravo od dveří.
  4. Dvě okna nakresli nad sebe vlevo od dveří.
  5. Oba dva komíny dokresli na střechu vpravo.
  6. Čtyři dešťové kapičky nakresli kamkoliv do obrázku.

 

 1. Zkuste si s dětmi říct, na co se používá hromosvod a ukažte si ho na obrázku.

 

 1. Poté si děti zkusí napsat číslo 4 na volné řádky. Dbejte prosím na správné sezení u psaní a také na správné psaní číslice 4. (aby nezačínali psaní zprava od spodu atp.!) Pro jistotu přidávám návod v příloze 2.

 

 1. Ve cvičení 2 na straně 24 zapisujte na linku správné počty předmětů a poté řekněte, které roční období je charakteristické pro který obrázek.

 

 1. Ve cvičení 3 doplňte číselný řetěz.

 

 1. Na straně 25 ve cvičení 1 si prohlédněte, jaké bylo počasí u skřítků ( do zelených okýnek si vymysli počasí a domaluj obrázky). Poté se podívejte do tabulky vedle a zapište čísly, kolikrát ve žlutém týdnu svítilo slunce, kolikrát pršelo a kolikrát bylo zataženo. To stejné potom udělejte ve zbývajících týdnech.

 

 1. Poté vybarvi deštník:

 

 1. Číslo 4 v deštníku bude žluté, protože u žluté barvy v duze jsou 4 kapky
 2. Číslo 2 v deštníku bude modré
 3. Číslo 5 v deštníku bude červené
 4. Číslo 1 v deštníku fialové
 5. Číslo 3 bude zelené

 

 1. Ve cvičení 2 na straně 25 domalujte:
  1. 4 kruhy
  2. 5 čtverců
  3. 2 trojúhelníky
  4. 3 čtverce
 2. Ve cvičení 3 dokreslete:
  1. Tolik trojúhelníků, aby jich na prvním řádků bylo 5 (děti dokreslí 4)
  2. Tolik kruhů, aby byly 3 (dokreslí 1)
  3. Tolik čtverců, aby byly 4 (dokreslí 2)
  4. Dokreslí, co chtějí 2x
 3. Ve cvičení 4 na straně 25 děti dokreslují chybějící čísla či písmena do modrých kartiček podle vzoru (zelená kartička).

 

 1. Na straně 26 se naučíme číslo 5. Děti vybarví jablka na stromě tak, aby jich bylo 5 žlutých a 5 červených. Dále dokreslí 5 jablíček do prázdné bedýnky a nakonec vybarví jablíčka v bedýnkách následovně: Jablíčka v bedýnkách po 5 kusech vybarvi červeně. Jablíčka v bedýnkách po 4 kusech vybarvi žlutě.

 

 1. Dále doporučuji pustit video (psaní čísla 5 z přílohy 2) a poté přejít na psaní čísla 5 v pracovním sešitě.

 

 1. K plným zavařovacím sklenicím děti doplní číslem kolik kusů rajčat, okurek, hub, třešní, hrušek a meruněk zavařili. Do prázdných sklenic domalují správný počet třešní.

 

 1. Posledním úkolem je dozdobit laťky tak, aby se daná čísla opakovala.

 

 1. Na straně 27 si nejdříve pozorně prohlédněte auto a nakonec zakroužkujte a číslem zapište počet dílů, které bude skřítek Pepa potřebovat na sestavení svého vysněného vozu.

 

 1. Cvičení 2- děti se nedívají na mapu, jenom pozorně poslouchají a rodiče jim diktují kudy Pepa jede a kterou ze značek zrovna míjí (jestli kruhovou, trojúhelníkovou nebo čtvercovou). Děti podle toho dělají SVISLÉ čáry do žlutých políček pod velkými značkami.

 

 1. V posledním cvičení si zkuste zahrát na detektivy a vypátrejte čísla SPZ.

 

 

Psaní číslic (z druhé strany Mého prvního psaní) strany 4 a 5.

PŘÍLOHY

Příloha 1 (Najdete také úplně dole pod textem - soubor Písmena.jpg)

m

M

m

M

m

M

m

M

a

A

á

Á

a

A

á

Á

l

L

l

L

l

L

l

L

e

E

é

É

e

E

é

É

s

S

s

S

s

S

s

S

o

O

ó

Ó

o

O

ó

Ó

p

P

p

P

p

P

p

P

u

U

ů

Ů

u

U

ú

Ú

Příloha 2

Opakování správného psaní čísla 1 pod tímto odkazem: https://www.youtube.com/watch?v=wHb5X8GVpAU

Opakování správného psaní čísla 2 pod tímto odkazem: https://www.youtube.com/watch?v=SDQRz_kRbmk

Opakování správného psaní čísla 3 pod tímto odkazem: https://www.youtube.com/watch?v=3IqqAxbp-_c

Opakování správného psaní čísla 4 pod tímto odkazem: https://www.youtube.com/watch?v=HYyhNYum8FQ

Opakování správného psaní čísla 5 pod tímto odkazem: https://www.youtube.com/watch?v=6Vj2gLInSho

Kdo si psaní zopakoval s Matýskem, může si to zkusit ještě jednou - viz soubor Číslice.jpg úplně dole pod textem.2. ročník

21.10. – 23.10.

Český jazyk

- učebnice str.20 – přečíst text, cvičení 1,2,3,4 vypracuj do sešitu

- učebnice str.21 – žárovka – místo obrázků použij slova

                               - vykřičník – připomeň si a zopakuj si poučku, pak se ji nauč

Pracovní sešit str. 12

 

Čítanka

- str. 20 – přečíst, úkoly ke článku

 

Matematika

- PS str. 26,27,28


- úkoly na 19. - 20.10.

Český jazyk

- učebnice str.18 – naučit se poučku – vykřičník

- str. 18 cv. 12 – podle zadání (úkol vypracovat do nakopírovaného listu)

- str. 19 cv. 14, otázky ke cvičení

Pracovní sešit str. 10, 11

 

Čítanka

- str. 18, 19 – přečíst, úkoly ke článku

 

Matematika

 • PS str. 24,25


  ČJS : UČ str. 20-23

               PS str. 22, 23

Váení rodiče, instalujeme online výuku přes aplikaci Teams. Jakmile bude vše nastaveno, dám vám vědět a přejdeme na online výuku.
3. ročník

ČJ – UČ str. 37/cv. 27 – do školního sešitu

 1. 28 – ústně

        PS str. 14/cv. 5, 6, 7

             str. 15/cv. 10

 

ČÍTANKA – str. 52 – přečíst pohádku Pasáček, ústně si odpovědět na úkoly 1 – 5    

                                    na str. 53

                     PS str. 25/cv. 8, 9

                           str. 29/cv. 10

PÍSANKA – str. 6

 

M – Početníček str. 6/cv. 1, 2, 3

                             str. 7/cv. 4, 5

         PS - str. 18/cv. 1, 3, 4 – naučit se a procvičovat násobky 8

 

AJ – PS str. 12/cv. 5

              napsat si slovíčka 3. lekce

               str. 14/cv. 1

         UČ str. 13 – přečíst si a přeložit příběh

               str. 14 -  přečíst si a přeložit písničkuČJS : UČ str. 16 – 18

          PS str. 19 – 21


4. ročník

ČESKÝ JAZYK

UČ- str. 18-

 • přečíst text Středověký spor + ústně odpovědět na otázky ze cv. 16
 • 17- doplnit i/y a opsat cvičení do sešitu

UČ- str. 19

 • 19- doplnit VY, VÝ / VI, VÍ – pokud je to předpona, lze ji ve slově vynechat nebo nahradit jinou předponou, aby slovo dávalo smysl (př. VYlézt- lézt, odlézt, přilézt), pokud to nelze, není to předpona a píše se měkké I (př. vichřice, vidět)
 • 21- ústně určit, ke kterým vyjmenovaným slovům jsou daná slova příbuzná

UČ- str. 20

 • 24- vybrat z nabídky slov vhodná slova tak, aby vznikla pravidla pro řešení neshod a konfliktů

UČ- str. 21

 • přečíst zelený rámeček o řešení konfliktů

PS – str. 11

 • 8- doplnit VY, VÝ nebo VI, VÍ

PS- str. 12

 • 10- napsat 4 věty, které bys použil(a), pokud by někdo v tvém okolí řešil konflikt

PS- str. 13

 • 1- doplnit číslice – spočítat ve větě Jdou ti lépe luštit křížovky, nebo sudoku? slova, slabiky, krátké samohlásky, tvrdé souhlásky a dvojhlásky
 • 2- doplnit i/y

UČ- str. 22

 • přečíst text Taneční kroužek
 • 1- ústně se pokusit odpovědět na otázky

UČ- str. 23

 • 6- jaké skupiny hlásek mají Ě? (pomůžou ti slova v textu Taneční kroužek na předchozí straně s tučně vyznačenými skupinami)
 • 7- k daným slovům vymysli slova příbuzná, ve kterých se bude vyskytovat skupina s Ě. Tato příbuzná slova opiš do sešitu.

PS- str. 14

 • 4- doplnit skupiny hlásek s Ě (dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě)

PS- str. 15

 • 5- rozdělit text na slova
 • 6- doplnit do textu skupiny s Ě a na 3 řádky napsat stručný popis nějakého známého zvířete

ČTENÍ

 • přečíst texty Umění a život (str. 24), Divadelní umění (str. 25) + odpovědět ústně na otázky pod texty
 • přečíst text Čert a Káča (str. 26-28) + ústně odpovědět na otázky

MATEMATIKA

Nejvyšší hory- UČ- str. 17-18

 • podívat se na oranžové rámečky, jak počítáme po 1000 do 10 000, jak se tato čísla čtou a jejich zápis v desítkové soustavě (kolik je tisíců, kolik stovek, desítek a jednotek)
 • podle zájmu lze udělat ústně některá cvičení na daných stranách na procvičení, pochopení učiva
 • PS- str. 12- celá strana
 • Početníček- str. 8- celá strana

Země věčného ledu a sněhu- UČ- str. 19-20

 • v oranžových rámečcích zopakovat pravidla pro porovnávání a zaokrouhlování čísel
 • opět na procvičení lze udělat některá vybraná cvičení ústně
 • PS- str. 13- celá strana
 • Početníček- str. 9- celá strana

Vodní ptactvo- UČ- str. 21

 • přečíst oranžové rámečky o pamětném sčítání do 10 000 bez přechodu i s přechodem
 • ústně vypočítat některá cvičení na daných stranách na procvičení (podle zájmu)
 • PS- str. 14- celá strana
 • Početníček- str. 10- celá strana

Přírodověda: UČ str. 12, 13 + zápis

Vlastivěda: UČ str. 11 + zápis

                      PS str. 7


 

Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k tomu, že nyní není jisté, zda se 2.11. vrátíme do školy, chtěla bych vás poprosit, abyste mi zasílali vyplněné úkoly ke kontrole buď na email Jarolikova@zsarchlebov.cz nebo na Messenger, případně What´s App přes telefonní číslo 602 551 806. Zároveň se neváhejte ozvat, zavolat či napsat v případě nejasností s učivem. Předem děkuji. S pozdravem, Kristýna Jarolíková


5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK

Do sešitu nalepit názvy dnů v týdnu, měsíců v roce + naučit se je (VIZ Příloha)

 • UČ- str. 14
  • 5- opsat tabulku do sešitu, kde rozdělíte 12 měsíců v roce do 4 ročních období (spring- jaro, summer- léto, autumn- podzim a winter- zima)
  • opsat do sešitu následující věty o správném užití předložek IN, ON a AT
   • předložku ON používáme u dnů v týdnu a se slovy, kde se vyskytuje slovo DAY (birthday, nameday- svátek)- př. on Monday (bez členu THE, A, AN, protože u vlastních jmen se tyto nepoužívají)
   • předložku IN používáme u měsíců v roce a ročních období- př. in the summer, in September (nepoužívají se členy THE, A, AN, protože je to název, vlasní jméno)
   • předložku AT používáme, když vyjadřujeme čas, v kolik hodin se něco dělá nebo děje- př. at 3 o’clock
  • PS- str. 8- cv. 1, 2, 3, 4
  • vyplnit pracovní listy (VIZ Příloha)

Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k tomu, že nyní není jisté, zda se 2.11. vrátíme do školy, chtěla bych vás poprosit, abyste mi zasílali vyplněné úkoly ke kontrole buď na email Jarolikova@zsarchlebov.cz nebo na Messenger, případně What´s App přes telefonní číslo 602 551 806. Zároveň se neváhejte ozvat, zavolat či napsat v případě nejasností s učivem. Předem děkuji. S pozdravem, Kristýna Jarolíková

Český jazyk: UČ: str.18 / cv. 16 ( Jen vytvořit slovesné tvary a napsat je do sešitu. Větné celky nevymýšlet! )

                      UČ: str. 21 / cv. 22 ( písemně do sešitu )

                      PS: str. 11 / cv. 9 ( doplnit koncovky + vyznačit zákl.sklad.dvojice ) + str. 12 / cv. 1, 2 + str. 13 / cv. 3, 4

 

Čtení: Pokračovat ve čtení knihy na čtenářský protokol.

 

Matematika: PSA: str. 6 / cv. 4 + str. 7 / cv. 1, 2, 3  +  PSA: str. 8 / cv. 4 + str. 9 / cv. 1, 2, 3

 Připomenutí: sčítanec + sčítanec = součet                                čitatel . čitatel = součin

                          menšenec – menšitel = rozdíl                            dělenec : dělitel = podíl                                                             

Připomenutí:

Grafický součet úseček: Narýsujeme přímku, na ní vyznačíme počáteční bod. Pomocí kružítka pak na přímku přeneseme první úsečku. ( Kružítko zapíchnu do počátečního bodu a vyznačím oblouček.) Druhou úsečku obdobně, ale kružítko tentokrát zapíchnu do toho prvního obloučku. )

Grafické porovnání úseček: Opět narýsujeme přímku, na ní vyznačíme počáteční bod. Pomocí kružítka přeneseme úsečky, ale tentokrát kružítko zapíchneme vždy do stejného = počátečního bodu.

         

 

Vlastivěda: Přepsat do sešitu:

Středočeský kraj

 • krajské město: Praha
 • další velká města: Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Beroun ………
 • poloha: střední Čechy
 • povrch: na SV Polabská nížina ( kolem Labe ), na J Středočeská pahorkatina
 • vodstvo: řeky Labe, Vltava, Berounka, Sázava, Jizera

                vodní nádrže: Orlík, Slapy

 • zemědělství: Polabská nížina je jedna z nejúrodnějších oblastí ČR. Pěstuje se: pšenice, cukrová řepa, kukuřice, ovoce a zelenina
 • průmysl: automobilový ( Mladá Boleslav – Škoda ), chemický ( Kralupy nad Vltavou ), potravinářský
 • turistika: Karlštejn, Křivoklát, Konopiště, Okoř, Kutná Hora ( UNESCO )

 UČ: str. 10 – 11: Pročíst + ukázat zmíněné pojmy na mapě.

                               Značky z legendy k mapě zůstávají.

 

Přírodověda:

UČ: str. 8 – 10: Kapitoly - Množství slunečního záření během dne + Rozdíly v množství slunečního záření na Zemi během roku. Přečíst + Na základě přečtených informací PS: str. 5 / cv. 5 + str. 6 / cv. 6Týden od 14.10. - 16.10.2020
1. ročník2. ročník
Český jazyk    (nakopírované stránky z učebnice)   
- učebnice str. 15 cv. 5 – přepiš do sešitu
Nové učivo: ABECEDA  / uč. str. 17 – nauč se vyjmenovat abecedu
- uč. str. 16 – vykřičník, naučit se poučku
- uč. str. 16  cv. 7 – písemně do sešitu – psací písmo; cv. 8,9 – ústně; cv. 10 – co je špatně škrtni, správně napsaná slova opiš do sešitu
- uč. str. 18 cv. 11 – ústně

 Pracovní sešit – str. 8,9 – úkoly podle zadání

 Čítanka  - článek Větrný kohout, úkoly ke článku, str. 16
                
- str. 17 – přečíst

Matematika

- PS str. 21,22
- učebnice str. 18, cv. 1,2,3
- PS str.23

 
Člověk a jeho svět

 • PS str. 11,12
Konzultační hodiny: v pondělí 19.10. od 9.00 - 10.00

3. ročník


4. ročník
ČESKÝ JAZYK
 • UČ- str. 13 /cv. 25- přepsat do sešitu se správně opravenými tvary podstatných jmen
 • UČ- str. 14- přečíst text „Vypůjčený mobil“ a ústně odpovědět na otázky ze cv. 1,2
 • UČ- str. 16- tabulka Párové souhlásky (zopakovat) + cv. 9 – ústně zdůvodnit psaní zvýrazněných písmen
 • UČ – str. 17- cv. 11- ústně doplnit párové souhlásky + do sešitu opsat věty, které jsou klíčem k přátelství (jak se správně chovat)
 • PS- str. 10
  • 4 (doplnit i/y )
  • 5 (do kroužku napsat písmeno, které tam nepatří- např. syrečpky - P - zůstane slovo syrečky)
  • 6 – doplnit písmena, zeleně podtrhnout kladné vlastnosti, modře záporné vlastnosti
 • PS- str. 11
  • 9 – doplnit párové souhlásky
 • PS- str. 12
  • 11 – doplnit i/y
  • 12- vyhledat chyby, škrtnout chybná písmena a nad to napsat správné

 

MATEMATIKA

 • PS- str. 10
  • 1 2, 3
 • PS- str. 11
  • 1, 2, 3, 4

 

V případě potřeby, nejasností s úkoly apod. je možno se s vyučujícím spojit přes Messenger (Kristýna Jarolíková), Whats App, přes SMS na tel. čísle 602 551 806, případně na emailu jarolikova@zsarchlebov.cz5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK

 • PS- str. 6- cv. 1, 2, 3 – určování času, pro zopakování VIZ obrázek hodin v sešitě
 • Classroom things- UČ- str. 12
  • 1, 3 – ústně přiřadit slova k obrázkům a naučit se tato slovíčka
 • School bags- UČ- str. 13
  • 5- přečíst konverzace, ústně přeložit, doplnit 3 chybějící slova
  • 6- přiřadit slova k obrázkům – ústně ( naučit slovíčka, která neznáte)
 • PS- str. 7
  • 1, 2, 3, 4, 5

 

V případě potřeby, nejasností s úkoly apod. je možno se s vyučujícím spojit přes Messenger (Kristýna Jarolíková), Whats App, přes SMS na tel. čísle 602 551 806, případně na emailu jarolikova@zsarchlebov.cz


Český jazyk:  UČ: str. 26 / cv. 18 ( přepsat do sešitu )

                        PS: str. 10 / cv. 8 + str. 11 / cv. 10

 

Čtení:  Pokračovat ve čtení knihy na čtenářský protokol. ( datum odevzdání 26.10. )

 

Matematika:  PSA: str. 5 / cv. 2 + str. 6 / cv. 5, 6

                          Do sešitu do geometrie :

 1. Narýsuj čtverec OPQR: o = 65 mm. Vypočítej obvod čtverce OPQR.
 2. Narýsuj trojúhelník ABC: a = 75 mm, b = 55 mm, c = 50 mm. Vypočítej jeho obvod.

 

Přírodověda:  PS: str. 5 / cv. 3, 4

Vlastivěda:  UČ: str. 8 + 9  Pročíst + ukázat na mapě zmíněné pojmy.

                       Učit se číst značky z legendy k mapě ( příloha UČ ).

 

Hotové úkoly prosím opět nafotit a poslat do 18.10. na mail: pinkavova@zsarchlebov.cz nebo přes Messenger. Přes tato média, popřípadě telefonicky, možné i konzultace.


Galerie

Přiložené soubory

5._třída_-_PŘÍLOHA.docx 203.38 KB DOCX dokument
2021
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728