Základní škola a Mateřská škola Archlebov

Nacházíte se: www.zsarchlebov.cz » Aktuálně

Aktuálně

Organizace výuky na 1. stupni od 25.5.2020 - DŮLEŽITÉ

Pod odkazem Organizace výuky na 1. stupni od 25.5.2020 najdete informace o průbéhu výuky
v ZŠ a MŠ Archlebov od 25.5.2020.

Přílohy: Čestné prohlášení

             Rozvrh hodin

 

Obnovení činnosti MŠ

Od 25.5.2020 bude činnost Mateřské školy v Archlebově, Dražůvkách a Věteřově opět obnovena.

 

Příĺohy:  1)  Čestné prohlášení

               2)  Ochrana zdraví v MŠ

               3)  Provoz a organizace v MŠ

 

ORGANIZACE VÝUKY OD 11. a 25. 5. 2020

Organizace výuky od 11. a 25. května 2020

 

1. Od 11. 5. 2020 budou moci žáci 9. ročníku navštěvovat školu ke konzultacím
    a přípravě na přijímací zkoušky na střední školu.

  - Příprava bude organizována 2 x týdně v předmětech český jazyk a matematika
    do termínu těchto zkoušek.

 

2. Dle nařízení vlády ČR bude od 25. 5. 2020 obnoven provoz školy
    pro 1. stupeň. Každý zákonný zástupce je povinen sdělit zájem o docházku
    do školy do 18. 5. 2020 předáním informace třídnímu učiteli svého dítěte.

 - O rozvrhu výuky budete včas informováni prostřednictvím třídních učitelů
    a webových stránek školy.

 

Podmínky účasti na výuce:

         - vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
           onemocnění, podepsaného zákonným zástupcem – viz příloha 1

         - 2 kusy ochranných roušek a sáček na roušky

         - pomůcky k výuce, svačinu, pití (školní bufet nebude fungovat)

 

Obědy budou zajištěny, je nutné si oběd nahlásit.

 

Příĺohy:  1)  Čestné prohlášení

               2)  Ochrana zdraví v ZŠ

               3)  Harmonogram uvolnění škol

 

 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ od 1.9.2020

 

      ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

  K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

od 1.9.2020

 

V Archlebově 30.4.2020                            č.j.   ZŠ Ar. 48/2020

 

 

reg.číslo

rozhodnutí ředitelky školy

012020

je přijat/a k základnímu vzdělávání

022020

je přijat/a k základnímu vzdělávání

032020

je přijat/a k základnímu vzdělávání

042020

je přijat/a k základnímu vzdělávání

052020

je přijat/a k základnímu vzdělávání

062020

je přijat/a k základnímu vzdělávání

072020

je přijat/a k základnímu vzdělávání

082020

je přijat/a k základnímu vzdělávání


 

 

 

ZÁJEZD DO LONDÝNA

Vážení rodiče, milí žáci,

právě dnes (2.4.2020) jsme měli odlétat na náš jazykově-pobytový zájezd do Londýna. Situace je bohužel taková, jaká je, a s ohledem na ni, byl plánovaný zájezd zrušen. Termín zájezdu se však přesouvá na jiné datum.
O náhradním termínu jednáme s paní majitelkou cestovní kanceláře Zuzanou Smoradovou, která zajišťuje přebukování letenek a jiné záležitosti. Pravděpodobný je termín - jaro 2021. O nových skutečnostech vás budu informovat.

V případě dotazů mi kdykoliv zavolejte nebo napište.

Prosím ty, kteří ještě nemají zaplacený autobus na letiště a zpět (1000 Kč), aby tak do konce školního roku učinili!

 S pozdravem a přáním pevného zdraví

Mgr. Martina Čumbová

sevema@seznam.cz, mob: 604 121 599

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE

MILÍ ŽÁCI, VÁŽENÍ RODIČE,

ZADÁNÍ ÚKOLŮ  PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU NAJDETE V SEKCI DOKUMENTY/ÚKOLY PRO ŽÁKY NEBO ZDE.

ÚKOLY JSOU PŘEHLEDNĚ SEŘAZENY PO TÝDNECH A PO ROČNÍCÍCH. VŠECHNY JSOU VE FORMÁTU .pdf  A LZE JE STÁHNOUT.

URČENÍ ŠKOLY, KTERÁ BUDE ZAJIŠŤOVAT PÉČI O DĚTI OD 3 DO 10 LET RODIČŮ VYBRANÝCH PROFESÍ

V souvislosti s USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření zveřejňujeme tyto informace:

Za území Kyjovska byla Jihomoravským krajem určena škola ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, jakožto škola, která bude zajišťovat v současné situaci výkon péče o děti a žáky od 3 - 10 let rodičů z vybraných profesí.


V této škole bude zajišťována péče o děti rodičů z následujících profesí:

- bezpečnostních sborů,

- obecní policie,

- poskytovatelů zdravotních služeb, sociálních služeb a orgánů ochrany
   veřejného zdraví,

- příslušníci ozbrojených sil,

- a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Nyní jsme ve fázi zjišťování požadavků o tuto péči ze strany rodičů z vybraných profesí.
Co pro to mohou udělat školy?

 Pokud se na Vás obrátí nějaký rodič s požadavkem na umístění dítěte do MŠ či ZŠ z výše uvedených důvodů (vybrané profese), postupujte následovně:

· Vybídněte rodiče, aby se obrátili neprodleně s požadavkem na jejich
  zaměstnavatele

· ZAMĚSTNAVATELI nechť je skrze rodiče přetlumočeno, aby sepsal
  seznam takových dětí od svých zaměstnanců a předal jej na
  MěÚ v Kyjově

Odbor školství, PaedDr. Ilona Slaninová - i.slaninova@mukyjov.cz, 606 795 006

a současně poslat na

Krizové řízení, Ing. Magdalena Kováčová - m.kovacova@mukyjov.cz, tel.: 606 629 260

Forma seznamu:

 Hlavička: Název zaměstnavatele a jeho identifikační údaje

 Jmenný seznam dětí s uvedením roku narození

 Razítko a podpis statutárního zástupce zaměstnavatele

  Dokument poslat co nejdříve NASKENOVANÝ s podpisem e-mailem
  na výše uvedené kontakty (bude možno jej následně doplnit)

  Informujte rodiče, že v případě umístění dětí do MŠ či ZŠ s výše
  popsaným provozem není nárok na čerpání dávky na ošetřovné.

UZAVŘENÍ ŠKOLY

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR BUDE S ÚČINNOSTÍ OD 11. BŘEZNA 2020 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ARCHLEBOV UZAVŘENA NA DOBU NEURČITOU Z DŮVODU ŠÍŘENÍ KORONAVIRU.

AKTUÁLNÍ INFORMACE MŮŽETE SLEDOVAT NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY.


nahoru


Copyright © 2007 – 2012 Základní škola a Mateřská škola Archlebov

Webdesign © 2007 – 2012 StastnyWeb