Zaměstnanci

Seznam pracovníků ZŠ a MŠ Archlebov (školní rok 2023/2024)

Pedagogičtí pracovníci

Příjmení a jménoTitulFunkcePracoviště
Jeklová Eliška Mgr. ředitelka školy
učitelka I. stupně
koordinátor ŠVP

Archlebov
Čumbová Martina Mgr. zástupkyně ředitelky
učitelka II. stupně
výchovný poradce, zdravotník školy

Archlebov
Rotreklová Markéta Mgr. učitelka I. st.
třídní učitelka 1.roč.

Archlebov
Fic Pavel Mgr. učitel II. st.
třídní učitel 7. roč.

Archlebov
Šnejdar Libor RNDr. učitel II. st.
třídní učitel 9. roč.
ICT správce, preventista PO

Archlebov
Dlouhá Jarmila Mgr. učitelka I. st.
třídní učitelka 2. roč.

Archlebov
Kubínová Dita Ing. učitelka II. st.
třídní učitelka 8. roč.

Archlebov
Richterová Ludmila Mgr. učitelka II. st.
třídní učitelka 6. roč.
metodik prevence

Archlebov
Jarolíková Kristýna Mgr. učitelka I.st.
třídní učitelka 3. roč.

Archlebov
Pinkavová Kateřina učitelka I. a II. st.
třídní učitelka 5. roč.

Archlebov
Angerová Hana Mgr. učitelka I. st.
třídní učitelka 4. roč.

Archlebov
Klimek Roman Mgr. učitel II.stupně
Archlebov
Bittnerová Anna vedoucí vychovatelka školní družiny
asistentka pedagoga

Archlebov
Bajáková Markéta školní asistentka
Archlebov
Zuzana Brhelová asistentka pedagoga
Archlebov
Škrháková Vlasta asistent pedagoga
vychovatelka ranní školní družiny

Archlebov
Kerton Alena Bc. asistentka pedagoga
Archlebov
Kroutilíková Petra asistentka pedagoga
Archlebov
Zlatníková Lenka Bc. vedoucí učitelka MŠ Věteřov MŠ 
Věteřov
Němcová Marie zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání
vedoucí učitelka v MŠ Archlebov

Archlebov
Blažková Andrea učitelka MŠ Archlebov
Archlebov
Steigerová Marcela učitelka MŠ Archlebov
Archlebov
Zvoničová Jaroslava učitelka MŠ Věteřov MŠ 
Věteřov
Moudrá Ivana učitelka MŠ Archlebov
Archlebov
Holubová Lenka asistentka MŠ Věteřov
 Věteřov
Břízová Eva učitelka MŠ Věteřov
Věteřov
Stavinohová Eva učitelka Mš Archlebov
Archlebov


Provozní zaměstnanci

Příjmení a jménoFunkcePracoviště
Komárková Helena ekonomka školy ZŠ Archlebov
Danihel Jan školník - údržbář ZŠ Archlebov
Sedláčková Barbora uklízečka
bezpečnostní technik
topič
ZŠ Archlebov
Slezáková Lenka pomocná kuchařka ZŠ Archlebov
Hovězáková Helena uklízečka ZŠ Archlebov
Ševčíková Alena vedoucí školního stravování
administrativní pracovník
ŠJ Archlebov
Čepilová Blanka vedoucí kuchařka ŠJ Archlebov
Machálková Renata kuchařka ŠJ Archlebov
Kobzová Petra školnice
pomocná kuchařka
uklízečka
topič
MŠ Archlebov
Bilíčková Ivana vedoucí školní jídelny
kuchařka
MŠ Věteřov
Sklářová Blanka školnice, uklízečka MŠ Věteřov
2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930