O nás

Naše základní škola je plně organizovanou školou, s třídami od prvního do devátého ročníku. Součástí jsou i dvě mateřské školy v Archlebově a Věteřově. Budovy školy a školky se nachází na vesnici v klidném prostředí, obklopeném zelení. Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Archlebov je v základní škole, ze které jsou všechna odloučená pracoviště řízena, a je zde také vedeno účetnictví příspěvkové organizace. Velmi úzce při ZŠ funguje Klub rodičů, jehož členové jsou především z  řad současných a bývalých rodičů. Pro žáky a jejich rodiče každoročně plánují atraktivní výlety, maškarní karneval, sportovní akce. Finančně přispívají na testování žáků společností Scio, na některé kulturní a vzdělávací akce školy a jsou hlavními organizátory školního plesu.

Jak probíhá výuka na naší škole?

Ve všech ročnících probíhá výuka podle ŠVP ZŠ a MŠ Archlebov – Přes pár schodů do života.

V základní škole jsou kmenové třídy standardně vybaveny výškově stavitelným nábytkem, relaxačním kobercem, především na 1. stupni. Ve většině tříd jsou instalovány dotykové interaktivní tabule. Z důvodu nižšího počtu žáků v jednotlivých učebnách je zde dostatek prostoru na relaxační cvičení, skupinovou práci a další aktivity, spojené s výukou jednotlivých předmětů.

Pro výuku slouží tři odborné učebny – multimediální učebna, ve které je jazyková učebna a ICT technika pro žáky, hudebna a školní dílna, která je primárně určená žákům 2. stupně v předmětu Člověk a svět práce a také nejrůznějším projektovým dnům.

Po celé škole je instalována počítačová síť, do které jsou zakomponovány i počítače v učebnách s interaktivní tabulí. Žáci se tak mohou připojit na internet po celé škole, ve škole je i wifi síť. Pro čtenářskou gramotnost slouží žákům také školní knihovna, ve které si žáci půjčují knihy nejenom do výuky, ale i domů. V budově školy je také tělocvična, vybavena tělocvičným nářadím a náčiním.

Po vyučování slouží žákům školní družina s ranním i odpoledním provozem.

Součástí školy je také školní kuchyně s jídelnou, ve které se žáci stravují.

Koncepce a cíle školy

  • vzdělávání žáků způsobem, který vychází z jejich přirozené touhy po vzdělávání
  • zdravé životní návyky / relaxační chvilky, pobyt venku o přestávkách, pitný režim
  • individuální péče o nadané žáky a o žáky s různými poruchami učení a chování
  • využívání moderních forem výuky
  • spolupráce s mateřskými školami
  • úzká spolupráce s rodinou
  • spolupráce s místními zájmovými organizacemi


Pedagogický sbor pomáhá žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytuje spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.
2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930