Základní škola a Mateřská škola Archlebov

Nacházíte se: www.zsarchlebov.cz » Školní jídelna

Školní jídelna

Zaměstnanci

Školní jídelna při Základní škole a Mateřské škole Archlebov má 3 zaměstnance:

  • Jindra Vrbíková – vedoucí ŠJ, pomocná kuchařka
  • Blanka Hrabalová – vedoucí kuchařka

Odloučená pracoviště – výdejny

Pracovnice školní jídelny vaří obědy také do výdejen dvou odloučených pracovišť, do kterých se obědy dováží.

Mateřská škola Archlebov

– zde pracuje jako pomocná kuchařka pro výdej stravy paní Barbora Sedláčková a pro přípravu přesnídávek a svačinek paní Petra Kobzová

Mateřská škola Dražůvky

– zde pracuje jako pomocná kuchařka pro výdej stravy a přípravu přesnídávek a svačinek paní Zdeňka Hojačová

Stravné

Ceny obědů ve školním roce 2018/2019:

Cena
MŠ - oběddo 7 let: 20,– Kč
nad 7 let: 22,– Kč
MŠ - ranní svačinka9,– Kč
MŠ - odpolední svačinka6,– Kč
Mš - pitný režim3,– Kč
ZŠ - do 11 let26,– Kč
ZŠ - od 11 do 15 let29,– Kč
ZŠ - nad 15 let32,– Kč

Pokud žák(yně) dovrší věkovou hranici 11 nebo 15 let v průběhu školního roku, platí vyšší cenu po celý školní rok.

Stravné se platí zálohově. Stravné na následující měsíc vybírá vedoucí šk. jídelny vždy poslední 3 dny v končícím měsíci a první 2 dny v začínajícím měsíci.

Odhlašování obědů

Obědy se odhlašují den předem osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 518 634 188. Stravu neplnoletých strávníků může odhlásit a přihlásit pouze jejich zákonný zástupce písemně nebo telefonicky.

První den nepřítomnosti nebo nemoci má dítě nárok na odebrání oběda do přinesených nádob za výše uvedené ceny. Pokud není dítě na další dny odhlášeno, cena oběda činí 52,- Kč.

Vydávání obědů

Obědy jsou vydávány v době od 11.00 hod. – 13.00 hod.

Obědy pro cizí strávníky

V rámci vlastní hospodářské činnosti vaří školní jídelna rovněž pro cizí strávníky. Cena obědu pro cizí strávníky činí 65,– Kč, obědy se vydávají do přinesených nádob od 10.15 – 10.45 hod.

Další informace ohledně placení stravného, přihlášky na stravování apod. získáte u vedoucí školního stravování.


nahoru


Copyright © 2007 – 2012 Základní škola a Mateřská škola Archlebov

Webdesign © 2007 – 2012 StastnyWeb