Základní škola a Mateřská škola Archlebov

Nacházíte se: www.zsarchlebov.cz » Škola » Historie

Historie školy

Nejstarší zmínka

Nejstarší zmínka o škole v Archlebově je ve dánské sňatkové matrice z 2. února 1659 a ve křestní matrice z roku 1673. Ale je velmi pravděpodobné, že školní výuka probíhala v Archlebově již i v dobách dřívějších a s největší pravděpodobností byla provozována při kostelu a faře. V zápisech obecní kroniky je vznik školy datován rokem 1784: „… ač i dříve se zde vyučovalo a sice jakýmsi stařečkem na čísle 246 …“.

Budova školy

Ze zápisů ve školním archivu vyplývá, že první školní budova byla postavena v roce 1785 a o její stavbu se nejvíce zasadil první archlebský farář Famián Roučka, mnich ze zrušeného velehradského kostela. Škola stála hned vedle fary a měla velikou zahradu. Prvním učitelem dosazeným na zdejší školu byl František Metliček z Hnojic.

Další školní budova byla vystavěna v roce 1855 a v roce 1894 byla přístavbou rozšířena a provozována jako trojtřídní. Za přístavbu houževnatě bojoval Eduard Lossmann, tehdejší nadučitel a zakladatel školní kroniky.

Do historie školy se hned několika důležitými událostmi zapsal rok 1945. V důsledku zabrání školy pro vojenské účely docházeli žáci dvakrát týdně do hospody k Janderům, kde jim učitelé zadávali a kontrolovali úkoly. V tomto roce také padlo rozhodnutí o adaptaci nevyhovující školní budovy. Po vypracování plánu na provedení obnovovacích prací se však představitelé MNV rozhodli postavit školu novou.

Současná budova školy

Jako stavební parcela byla vybrána lokalita na Podsečích a zde začátkem září 1946 započaly pozemní práce. V jejich průběhu však vzniklo nebezpečí sesuvu půdy a bylo třeba rozhodnout, zda se vyhledá nové vhodnější stavební místo a s pracemi začít od začátku nebo pokračovat v započaté práci. Výsledkem jednání bylo vytvoření železobetonového pásu nad dosavadními základy a pokračování v práci rozdělením budovy na tři celky třemi dilatačními spárami. Poslední dokončovací práce proběhly na začátku roku 1951.

Dne 6. února 1951 byla v nové školní budově zahájena výuka, ředitelem školy byl ustanoven Václav Prchal. Již v roce 1953 musely být učiněny určité stavební úpravy vzhledem k nutnosti přestěhování posledních dvou tříd ze staré školní budovy. V následujících letech prošla škola mnoha úpravami, opravami a rekonstrukcemi. Postupně byly vyměněny okapové roury, vadná střešní krytina, provedena rekonstrukce elektroinstalace, zdravotechniky a vodovodních odpadů, generální rekonstrukce školní kuchyně, přebudování školních dílen, plynofikace budovy atd.

Současnost

I v současné době prochází škola postupnými změnami. Vybudovali jsme učebnu výpočetní techniky, Informační centrum, učebnu společenskovědních předmětů – hudebnu, zrekonstruovali jsme sociální zařízení, vybudovali a zařídili nové kabinety, …


nahoru


Copyright © 2007 – 2012 Základní škola a Mateřská škola Archlebov

Webdesign © 2007 – 2012 StastnyWeb